Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2020

Nõuded ühiskondlike hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Siseseinte projekteerimisel tuleb lähtuda optimaalsete kulutustega ruumide ümberkujundamise lihtsusest. Materjali valikul tuleb lähtuda vastupidavusest ja heliisolatsiooni ning akustika nõuetest. Seinad peavad olema vastupidavad, tähelepanu tuleb pöörata üldkasutatavate ruumidele. Koolide üldkasutatavates ruumides, sh ka klassiruumides, ei tohi kasutada kipsplaatseinu.

Kipsplaatseinad tuleb ette näha kahekordse kipsplaadiga.

Juhul, kui arhitektuurses ja sisearhitektuurses lahenduses kasutatakse klaasseinu, tuleb need projekteerida karastatud ja/või lamineeritud turvaklaasist (löögikindlus tuleb projektis määrata vastvalt vajadusele). Klaasseinad ja klaasuksed, tuleb tähistada, et vältida nendest läbijooksmist (vt ka „Osa 3, Aknad ja uksed“ ning EETL juhend „Ohutud klaasingud“)

Seinte viimistlus

Värvitud pinnakatted peavad vastama ruumi kasutusotstarbele.

Seinte kattematerjalid peavad olema pesemise suhtes vastupidavad. Koolihoones peavad seinad vastu pidama niiskele pesule, mille läbiviimisel kasutatakse erinevaid tugeva toimega kemikaale.

Maalritööde koormusklasse tuleb arvestada RT 29-11049-et järgi, mis on välja toodud tabelis 2.1.

Ruumide liik
Klass

Büroo- ja nõupidamisruumid

Klass 2 (RL2)

Klienditeenindusruumid, väikesed fuajeed, WC-ruumid

Klass 3 (RL3)

Klassiruumid, trepikojad, fuajeed, koridorid, palatid

Klass 4 (RL4)

Kütmata ruumid, sauna- ja pesuruumid

Klass 5 (RL5)

Suurköögid, ujulad, laboratooriumid, hooldusjaamad, tööstusruumid

Klass 6 ( RL6)

 

Tasandussegud tuleb valida vastavalt koormusklassidele RT 33-11043-et järgi. Seinte tasasus peab värvitud pindadel vastama Maalritööde RYL 2012 Klass 2/L1 nõuetele.

Ruumide välimusklassid (RT 29-11050-et järgi) peavad vastama nõuetele, mis on toodud tabelis 2.2.

Tabel 2.2 Maalritööde välimusklassid

Ruumide liik

Kattev värviviimistlus

Läbipaistev viimistlus

Üldkasutatavad ruumid

Ps1

Ks1

Abiruumid

Ps2

Ks2

 

Ruumides, kuhu on ette nähtud keraamilistest vms plaatidest kate, peab plaatimine toimuma vastavalt Maalritööde RYL 2012 nõuetele. Plaatide valikul tuleb lähtuda valmistaja tehase soovitustest ning nende soovitatud vuugi- ja paigaldussegudest.Nõuded viimistlusmaterjalidele ja nende tootjatele:

  • Alus- ja viimistlussüsteemi moodustavad materjalid (pahtel, krunt, värv) tuleb valida ühtse süsteemina, ühelt tootjalt või viimistlusmaterjali kasutamisjuhendi kohaselt.
  • Kasutatud viimistlusmaterjalide kohta tuleb esitada kehtivad toote ohutuskaardid.
  • Viimistlusmaterjalide tootja peab omama sertifitseeritud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi või tõendama oma keskkonnasäästlikkust muu analoogse sertifitseerimisega.
Laadi alla...