Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2021

Nõuded ühiskondlike hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Üldinfo

Ruumikaartides käsitletakse siseviimistluse, sisekliima, akustika, tugev- ja nõrkvoolu, vee ja kanalisatsiooni nõudeid üldlevinud ruumitüüpidele.

Siseviimistluseks kasutatavad materjalid ja pinnad peavad olema tervisele ohutud, nõuetekohased, lihtsasti hooldatavad ning vastama tootja poolt ettenähtud kasutusotstarbele.

Sisetööd, sh põrandakatete paigaldamine, peavad olema vastavuses Sisetööde RYL 2013 nõuetega ning maalritööd peavad olema vastavuses Maalritööde RYL 2012 nõuetega. 

Kõikide pinnakatete ja viimistlusmaterjalide valimisel kehtib nõue kasutada minimaalselt M1 saasteklassi materjale.

Kõik projekteeritavad viimistlusmaterjalid ja pinnaviimistlused peavad omama vastavusdeklaratsiooni ja hooldusjuhendit. Valitud materjal ja/või viimistlus peavad taluma koristusaineid vastavalt hooldusjuhendile. Ehitaja peab tagama hooldusjuhendi olemasolu projekti üleandmisel.

Kaitsealuste või väärtuslike ajalooliste siseruumide rekonstrueerimisel teha vajadusel erisusi ja kohandada ruumikaartide nõudeid.

1. Ühisruumid

1.1 Fuajee, koridor
1.2 Koristusruum
1.3 Trepikoda

2. Haldus- ja äriruumid

2.1 Kabinet, büroo
2.2 Klienditeenindusruum
2.3 Nõupidamisruum

3. Sotsiaal- ja puhkeruumid

3.1 Pesuruum
3.2 Puhkeruum
3.3 Riietusruum
3.4 WC

4. Koolitus- ja teadusruumid

4.1 Auditoorium, aula
4.2 Klassiruum
4.3 Raamatukogu
4.4 Võimla

5. Hoiuruumid

5.1 Dokumendihoidla
5.2 Garderoob

6. Toitlustus- ja köögiruumid

6.1 Köök
6.2 Söökla

7. Tehnoruumid

7.1 EL tehnoruum
7.2 KVJ-VK tehnoruum

Laadi alla...