Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2020

Nõuded ühiskondlike hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Rekonstrueeritava hoone projekteerimisel tuleb iga kord teostada vahelagede ekspertiis ning vajadusel vahelaed tugevdada ja rekonstrueerida.

Puidust vahelagede korral tuleb võimalusel eelistada nende asendamist raudbetoonvahelagedega. Sellisel juhul tuleb projekteerijal esitada tellija nõudmisel ehitusmaksumuse arvutus eelnimetatud asenduse kohta.

Laadi alla...