Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2020

Nõuded ühiskondlike hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Koolihoonete projekteerimisel tuleb lisaks lähtuda RT 96-10939-et kaardist „Koolihoone, ruumiprojekt“ ja RT 96-10938-et kaardist „Koolihoone, üldprojekt“ ja määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“, mis annab projekteerimiseks täpsed suunised.

Gabariidid

Projekteerimisel tuleb jälgida, et allpool toodud miinimumnõuded mõõtmetele oleks täidetud:

  • hoone välisperimeetrit läbiv sissesõiduava transpordivahenditele: laius 3,5 m ja kõrgus 4,25 m;
  • kõrgus ripplaeni ≥ 2,5 m;
  • tehniliste korruste kõrgus nähakse ette kooskõlas tehnoseadmete vajadustega;
  • kõnnitee tasandi ja hoone sissepääsu põrandatasapinna kõrguste vahe peab olema ≥ 0,15 m;
  • evakuatsiooniukse valgusava minimaalne laius on 1,2 m ja kõrgus 2,1 m;
  • kahepoolse ukse valgusava minimaalne laius on 1,5 m ja kõrgus 2,1 m;
  • ebavõrdsete pooltega kahepoolse ukse paigaldusava minimaalne laius on 1,2 m;
  • ühepoolse siseukse paigaldusava minimaalne laius on 1,0 m;
  • tehnilistel keldritel peab olema väljapääs, mille minimaalsed mõõtmed on 0,6×0,6 m.

Projekteeritavatesse ja ehitatavatesse hoonetesse ning nende vastavatesse ruumidesse peavad pääsema ligi ka liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimesed. Hoonete kavandamisel on kohustuslik lähtuda vastavatest juhenditest ning tagada nõuete täitmine.

Laadi alla...