Arstikabinet
Arvutiklass
Auditoorium
Aula
Bioloogiaklass
Füüsikaklass
Garderoob
Kabinet
Keeleõpetuse klass
Keemiaklass
Kunstiklass
Köök koos abiruumidega
Muusikaklass
Raamatukogu
Söökla
Tööõpetuse klass
Võimla
Õpetajate tuba
Õppeklass