Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2021

Nõuded ühiskondlike hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Hoone sissepääsudes peab võimalikult suur osa mustusest, porist, lumest jääma välisrestide ja porimattide külge. Sissepääsus peab olema süvistatud porimatt. Ruum tuleb lahendada selliselt, et välis- ja vahetusjalanõudega käiguteed ei ristuks.

1. SISEVIIMISTLUS

Fuajee ja koridori puhul tuleb arvestada siseviimistluse koormusklassiga RL03, mille nõuded rakenduvad seina- ja laeviimistlusele ning pinnakatetele.

Sein – Seina pinnad peavad olema kulumis-, pesu- ja pühkimiskindlad. Värvitud seinte märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 1 (ISO 11998). 

Põrand – Põrandakate peab vastama vähemalt kasutusklassile 34. Põrandakate peab võimaldama pesemist ja desinfitseerimist ning olema libisemis- ja kulumiskindel. Elastsete, tekstiil ja mitmekihiliste põrandakatete põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandamaterjali libisemiskindlus hoonesse sisenedes peab olema vähemalt R10, üldaladel vähemalt R9.

Lagi – Värvitud lagede märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 3 (ISO 11998). Laed (sh lae pind ja ripplae tagune) peavad olema töödeldud tolmuvabaks. Lae konstruktsioonid võib jätta viimistlusmaterjalidega katmata, kuid peavad olema töödeldud tolmuvabaks. 

2. SISEKLIIMA JA KVJ 

Arvestuslik õhutemperatuur

Talvel +20°C

Õhuvahetus

Tsentraalne ventilatsioonisüsteem

Õhuhulgad

Õhuhulgad määrata vastavalt standardile EVS906 „Mitteeluhoonete ventilatsioon“.

Maksimaalne õhuliikumiskiirus töötsoonis

0,25 m/s

Jahutus

Reeglina puudub. Jahutusvajadus vastavalt jahutuse dünaamilisele simulatsioonile, arvesse võttes tegelikke ruumi vabasoojusi.

Küte

Tsentraalne küttesüsteem: radiaatorküte/põrandaküte


NB! Tamburi olemasolul või välisuksega otse ühendatud fuajee puhul paigaldada vajadusel õhkkardin.

Ruumi temp. reguleerimine

Ruumipõhine reguleerimine, ühendatud hooneautomaatikaga.

3. VESI-KANALISATSIOON

Tamburites vajadusel vihma või lume sulamisvee ärajuhtimiseks kuivtrapp

4. TUGEV- JA NÕRKVOOL

Koristuspesa

1x16A, 230V - iga 12m tagant

Kontoritehnika komplekt

2×RJ45; 4×16A, 230V (vajadusel – infolaua- ja/või turvatöötaja tarbeks)

TV-ühendus komplekt

2×RJ45; 2×16A, 230V (vajadusel)

Valgustustihedus vastavalt EVS-EN 12464-1

5. AKUSTIKA

Helipidavus

Lähtuvalt sissepääsusõlmedega piirnevatele ruumidele kehtestatud nõuetest.

Liiklusest põhjust. müra normtase: 

LpA,eq,T ; päeval <40 dB(A)

Tehnosüsteemide müratase:

LpA,max <40 dB(A)

Järelkõlakestus:

<1.3s sagedustel 500-2000Hz

Nõutava järelkõlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/või seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

Laadi alla...