Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2021

Nõuded ühiskondlike hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Koristusruumis peab olema seintele kinnitatud varrehoidjad ja mahukas riiul, millel hoiustada töövahendeid, tarvikuid ja puhastusaineid.  Kui koristamine toimub koristusmasinatega, nähakse ette koristuskeskus, mille koosseis (WC-pott, valamu, restkaev põrandas, teenindaja isiklik kapp, istumisvõimalus jne.) määratakse lähteülesandega. Juhul kui hoones on mitu koristusruumi peab olema vähemalt ühes pesumasina paigaldamise valmidus.  Koristuslappide kuivatamiseks tuleb ette näha käteräti kuivatusraam. See ühendatakse, kas sooja vee ringlusvõrku või on elektriline. Välikoristuse puhul on oluline, et saaks hoida töövahendeid kindlas ruumis, mis on lihtsasti ligipääsetav aga samas lukustatav. Üldjuhul hoitakse kojamehe ruumis ka väikest liivakonteinerit ning maja lippu.

1. SISEVIIMISTLUS

Koristusruumide puhul tuleb arvestada siseviimistluse koormusklassiga RL05, mille nõuded rakenduvad seina- ja laeviimistlusele ning pinnakatetele.

Sein – Seina pinnad peavad olema kulumis-, pesu- ja pühkimiskindlad. Seinte plaatimata osadel kasutada suure pesemis-, desinfitseerimis- ning kulumiskindlusega, hallitus- ja antibakteriaalsete lisanditega kattevärvi. Värvitud seinte märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 1 (ISO 11998). 

Põrand – Põrandakate peab vastama vähemalt kasutusklassile 33. Põrandakate peab võimaldama pesemist ja desinfitseerimist ja olema libisemis- ja kulumiskindel. Elastsete ja mitmekihiliste põrandakatete põhiomadused  peavad vastama EN 14041 normidele.  Põrandamaterjali libisemiskindlus vähemalt R10. Põrand peab olema veetihe. Põranda kalle peab olema vähemalt i=0,01. 

Lagi – Värvitud lagede märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 3 (ISO 11998). Laed (sh lae pind ja ripplae tagune) peavad olema töödeldud tolmuvabaks. Lae konstruktsioonid võib jätta viimistlusmaterjalidega katmata, kuid peavad olema töödeldud tolmuvabaks.

2. SISEKLIIMA JA KVJ 

Arvestuslik õhutemperatuur

Talvel +22°C

Õhuvahetus

Tsentraalne väljatõmme. Kompensatsiooniõhk osaliselt või täielikult siirdõhuna läbi uksealuse pilu või helisummutavate omadustega siirdeõhu resti.

Õhuhulgad

Õhuhulgad määrata vastavalt standardile EVS906 „Mitteeluhoonete ventilatsioon“.

Jahutus

Puudub

Küte

Tsentraalne küttesüsteem: radiaatorküte/põrandaküte (vajadusel)

Käterätikuivati

Ruumi temp. reguleerimine

Radiaatoritele peavad olema paigaldatud termostaatventiilid temperatuuri reguleerimiseks.

3. VESI-KANALISATSIOON

Ruum peab olema varustatud trapiga (äravool vähemalt Ø100mm). Plasttrapp varustatakse roostevabast happekindlast terasest restkaane (AISI316) ja selle tugiraamiga ning isesulguva haisulukuga.  Koristuskeskusel peab olema paigaldatud koristusmasina tühjendusots koos setete kogumisrestiga. Koristusvalamu paigalduskõrgus on 650mm. Segisti ja valamu vahe peab võimaldama veeämbrit kergesti paigaldada. Segisti peab olema varustatud käsiduššiga.

4. TUGEV- JA NÕRKVOOL

Pistikupesa

2×16A, 230V

Valgustustihedus vastavalt EVS-EN 12464-1
Koristusruumis valgustuse juhtimine kohalolekuanduriga

 5. AKUSTIKA

Helipidavus

Lähtuvalt koristusruumiga piirnevatele ruumidele kehtestatud nõuetest

Liiklusest põhjust. müra normtase:

LpA,eq,T ; päeval <35 dB(A)

Tehnosüsteemide müratase:

LpA,max <40 dB(A)

Siirdeõhurest:

Lähtuvalt uksele/seinale kehtestatud dB nõuetest

Laadi alla...