Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2021

Nõuded ühiskondlike hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

1. SISEVIIMISTLUS

Trepikoja puhul tuleb arvestada siseviimistluse koormusklassiga RL04, mille nõuded rakenduvad seina- ja laeviimistlusele ning pinnakatetele.

Sein – Seina pinnad peavad olema kulumis-, pesu- ja pühkimiskindlad. Värvitud seinte märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 1 (ISO 11998). 

Põrand – Põrandakate peab vastama vähemalt kasutusklassile 34. Põrandakate peab võimaldama pesemist ja desinfitseerimist ja olema libisemis- ja kulumiskindel. Elastsete ja mitmekihiliste põrandakatete põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandamaterjali libisemiskindlus peab olema vähemalt R9.

Lagi –  Värvitud lagede märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 3 (ISO 11998). Laed (sh lae pind ja ripplae tagune) peavad olema töödeldud tolmuvabaks. Lae konstruktsioonid võib jätta viimistlusmaterjalidega katmata, kuid peavad olema töödeldud tolmuvabaks. 

2. SISEKLIIMA JA KVJ 

Arvestuslik õhutemperatuur

Talvel +17°C

Õhuvahetus

Tsentraalne ventilatsioonisüsteem. Õhurõhk trepikodades, koridorides ja teistes läbikäikudes tuleks dimensioneerida selliselt, et ei esineks õhuvoolu ühest ruumist teise.

Jahutus

Reeglina puudub. Jahutusvajadus on sõltuv ruumi välispiiretest, asukohast ilmakaarte suhtes ja kasutusintensiivsusest.

Küte

Tsentraalne küttesüsteem: radiaatorküte

Ruumi temp. reguleerimine

Radiaatoritele peavad olema paigaldatud termostaatventiilid temperatuuri reguleerimiseks.

 3. VESI-KANALISATSIOON

Üldjuhul puudub. Lubatud on transiittorustike läbiminekud (arvestades, et trepikojad on omaette tuletõkkesektsioonid). Tulekustutus evakuatsiooni trepikodades puudub. Evakuatsiooni trepikojad ei vaja automaatkustutust. Kui trepikoda pole evakuatsioonitee, kehtivad sellele tavaliste ruumidega analoogilised tuleohutusnõuded.

4. TUGEV- JA NÕRKVOOL

Koristuspesa

Igal korrusel üks pistikupesa 1x16A, 230V

Valgustustihedus vastavalt EVS-EN 12464-1
Valgustuse juhtimine hooneautomaatikaga (liikumine, päevavalgus jne).

 5. AKUSTIKA

Helipidavus

Lähtuvalt trepikojaga piirnevatele ruumidele kehtestatud nõuetest.

Liiklusest põhjust. müra normtase:

LpA,eq,T ; päeval <40 dB(A)

Tehnosüsteemide müratase:

LpA,max <40 dB(A)

Järelkõlakestus:

<1.3s sagedustel 500-2000Hz

Nõutava järelkõlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/või seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.
Laadi alla...