Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2021

Nõuded ühiskondlike hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

1. SISEVIIMISTLUS

Haldus- ja äriruumide puhul tuleb arvestada siseviimistluse koormusklassiga RL02, mille nõuded rakenduvad seina- ja laeviimistlusele ning pinnakatetele. Uutes büroohoonetes kaaluda võimalust kasutada tõstetud põrandasüsteeme, kus oleks tagatud 100mm vaba ala konstruktiivse ja tõstetud põranda vahel.

Sein – Seina pinnad peavad olema kulumis-, pesu- ja pühkimiskindlad. Värvitud seinte märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 2 (ISO 11998). 

Põrand – Põrandakate peab vastama vähemalt  kasutusklassile 34, vaipkatte puhul vähemalt kasutusklassile 33. Põrandakate peab võimaldama pesemist, desinfitseerimist ning olema libisemis- ja kulumiskindel. Elastsete, tekstiil- ja mitmekihiliste põrandakatete põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. 

Lagi –  Värvitud lagede märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 3 (ISO 11998). Laed (sh lae pind ja ripplae tagune) peavad olema töödeldud tolmuvabaks. Lae konstruktsioonid võib jätta viimistlusmaterjalidega katmata, kuid peab olema töödeldud tolmuvabaks.

2. SISEKLIIMA JA KVJ 

Sisekliimaklass

Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN 16798 „Hoonete energiatõhusus . Hoonete ventilatsioon“.

Arvestuslik õhutemperatuur

Talvel +22°C
Suvel +24°C (arvutuslikeks välisõhu parameetriteks +27 C ning 50% RH)

Õhuvahetus

Tsentraalne soojustagastusega ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga.

Muutuva kasutuse- või vajadusega ruumides ja süsteemides tuleb hinnata muutuva

õhuvahetusega süsteemi otstarbekust. Suvisel perioodil sissepuhke õhk jahutatav, talvisel perioodil soojendatav.

Õhuhulgad

Õhuhulgad määrata vastavalt standardile EVS906 „Mitteeluhoonete ventilatsioon“.

Maksimaalne õhuliikumiskiirus töötsoonis

Talvel 0,16 m/s (kütteperioodil)

Suvel 0,19 m/s

Suvel 0,25 m/s (jahutusperioodil)

Jahutus

Jahutustalad või ventilaatorkonvektorid

Küte

Tsentraalne küttesüsteem: radiaatorküte / põrandaküte

Ruumi temp. reguleerimine

Kütte ja/või jahutuse ühtne reguleerimine läbi hooneautomaatika tsentraalselt ning ruumipõhiselt lokaalselt.
Süsteem peab vältima kütte ja jahutuse üheaegset tööd. Ruumis on ühtne andur – termostaat, mis võimaldab
ruumikasutajal reguleerida ruumi temperatuuri ±2°C. Reguleerimistäpsus (lubatud hälve) ja nulltsoon („surnud tsoon“) ±1°C. 

3. VESI-KANALISATSIOON

Puudub.

4. TUGEV- JA NÕRKVOOL 

Arvuti töökoha komplekt/

1 töökoht

Eriotstarbelistel hoonetel

2×RJ45; 4×16A, 230V. Pistikupesade vajadus täpsustada

igakordselt kliendiga

3×RJ45; 4×16A, 230V; 4×16A, 230V „UPS“

Kontoritehnika komplekt

2×RJ45; 2×16A, 230V. Täpsustatakse projekti käigus

Koristuspesad

1x16A, 230V. Koristamiseks mugavas kohas näiteks ukse juures ja vajadusel lisapesa iga 6m tagant

Valgustustihedus: vastavalt standardile EVS-EN 12464-1

Kui töökohad asuvad seintest kaugel ja/või neid on vaja tihti ümber paigutada ja ruumid ei ole lahendatud tõstetud põrandasüsteemiga, siis kasutada töökohtade pistikupesade paigalduseks alumiinium pistikupesade poste. Kasutatavate postide tüübid kuuluvad täpsustamisele. Postid, mis ühendatakse ripplae taga, varustada 3…5 m pikkuse kaablivaruga ja otsastada pistikutega. Pistikute ühendamiseks paigaldada ripplae taha ühenduspesad tihedusega, mis võimaldaksid postide ümbertõstmist ruumi mistahes punkti. Töökohti arvestada ligikaudu üks töökoht 5-7 m² kohta.

5. AKUSTIKA

Vastavalt standardile EVS 842 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ ja Sotsiaalministri määrusele nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“. Konfidentsiaalsust vajavate ruumide vahel: R’w ≥52 dB, kui lähteülesandes ei esitatakse rangemaid nõudeid.

Helipidavus:

Õhumüra isolatsiooniindeks

Vaheseinad ruumide vahel: R’w ≥48 dB

Vaheseinad (ukse ja/või klaasosaga sein): R’w ≥34 dB

Uksed ja klaasseinad: R’w ≥30 dB

Liiklusest põhjust. müra normtase:

LpA,eq,T ; päeval <35 dB(A)

Tehnosüsteemide müratase:

LpA,max <35 dB(A)

Järelkõlakestus:

<0.8s sagedustel 250-2000Hz

Nõutava järelkõlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/või seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

Laadi alla...