Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2021

Nõuded ühiskondlike hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

1. SISEVIIMISTLUS

Haldus- ja äriruumide puhul tuleb arvestada siseviimistluse koormusklassiga RL02, mille nõuded rakenduvad seina- ja laeviimistlusele ning pinnakatetele.

Nõupidamisruumide seina ja laematerjali valikul tuleb eelkõige lähtuda akustilistest ja valgustehnilistest nõuetest. Juhul kui on tegemist ruumidega, mis asuvad kõrghoones tuleb arvestada materjalide valikul Päästeameti erinõuetega kõrghoonetele.

Sein – Seina pinnad peavad olema kulumis-, pesu- ja pühkimiskindlad. Värvitud seinte märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 2 (ISO 11998).

Põrand – Põrandakate peab vastama vähemalt  kasutusklassile 34, vaipkatte puhul vähemalt kasutusklassile 33. Põrandakate peab võimaldama pesemist, desinfitseerimist ning olema libisemis- ja kulumiskindel. Elastsete, tekstiil- ja mitmekihiliste põrandakatete põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakatte valikul arvestada ruumi akustikanõuetega ning lähtuda lisaks esindusfunktsioonile ka võimalikest lisafunktsioonidest.

Lagi –  Värvitud lagede märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 3 (ISO 11998). Laed (sh lae pind ja ripplae tagune) peavad olema töödeldud tolmuvabaks. Lae konstruktsioonid võib jätta viimistlusmaterjalidega katmata, kuid peab olema töödeldud tolmuvabaks.

2. SISEKLIIMA JA KVJ

Sisekliimaklass

Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN 16798 „Hoonete energiatõhusus . Hoonete ventilatsioon“.

Arvestuslik õhutemperatuur

Talvel +22°C

Suvel +24°C (arvutuslikeks välisõhu parameetriteks +27 C ning 50% RH)

Õhuvahetus

Tsentraalne soojustagastusega ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. Muutuva kasutuse- või vajadusega ruumides ja süsteemides tuleb hinnata muutuva õhuvahetusega süsteemi otstarbekust. Suvisel perioodil sissepuhke õhk jahutatav, talvisel perioodil soojendatav.

Õhuhulgad

Õhuhulgad määrata vastavalt standardile EVS906 „Mitteeluhoonete ventilatsioon“.

Maksimaalne õhuliikumiskiirus töötsoonis

Talvel 0,16 m/s (küttega)

Suvel 0,19 m/s

Suvel 0,25 m/s (jahutusega)

Jahutus

Jahutustalad või ventilaatorkonvektorid

Küte

Tsentraalne küttesüsteem: radiaatorküte/ põrandküte

Ruumi temp. reguleerimine

Kütte ja/või jahutuse ühtne reguleerimine läbi hooneautomaatika tsentraalselt ning ruumipõhiselt lokaalselt. Süsteem peab vältima kütte ja jahutuse üheaegset tööd. Ruumis on ühtne andur – termostaat, mis võimaldab ruumikasutajal reguleerida ruumi temperatuuri ±2°C. Reguleerimistäpsus (lubatud hälve) ja nulltsoon („surnud tsoon“) ±1°C.

 3. VESI-KANALISATSIOON

Puudub 

4. TUGEV- JA NÕRKVOOL

TV/projektori ühendus komplekt

4×RJ45; 1xHDMI; 2×16A, 230V.

(2xRJ45 TV/projektori tarbeks ja 2xRJ45 võrgu tarbeks)

TV/projektori ühendus arvuti töökohaga

4xRJ45; 1xHDMI; 4x16A, 230V

(2xRJ45 TV/projektori tarbeks ja 2xRJ45 võrgu tarbeks)

Seinapesad

2×16A, 230V. 3m vahedega

Koristuspesa

1x16A, 230V. Koristamiseks mugavas kohas näiteks ukse juures

Valgustustihedus: vastavalt standardile EVS-EN 12464-1

 5. AKUSTIKA

Vastavalt standardile EVS 842 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ ja Sotsiaalministri määrusele 04.03.2002 nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“. Konfidentsiaalsust vajavate ruumide vahel: R’w ≥52 dB, kui lähteülesandes ei esitatakse rangemaid nõudeid.

Helipidavus

Õhumüra isolatsiooniindeks

Vaheseinad ruumide vahel: R’w ≥48 dB

Vaheseinad (ukse ja/või klaasosaga sein): R’w ≥34 dB

Uksed ja klaasseinad: R’w ≥30 dB

Liiklusest põhjust. müra normtase:

LpA,eq,T ; päeval <35 dB(A)

Tehnosüsteemide müratase:

LpA,max <35 dB(A)

Järelkõlakestus:

<0.8s sagedustel 250-2000Hz

Nõutava järelkõlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/või seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

Laadi alla...