Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2021

Nõuded ühiskondlike hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

1. SISEVIIMISTLUS

Puhkeruumide puhul tuleb arvestada siseviimistluse koormusklassiga RL02, mille nõuded rakenduvad seina- ja lae- viimistlusele ning pinnakatetele. 

Sein - Seina pinnad peavad olema kulumis-, pesu- ja pühkimiskindlad. Värvitud seinte märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 2 (ISO 11998). 

Põrand - Põrandakate peab vastama vähemalt kasutusklassile 32. Põrandakate peab võimaldama pesemist ja desinfitseerimist ja olema libisemis- ja kulumiskindel. Elastsete, tekstiil- ja mitmekihiliste põrandakatete põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. 

Lagi - Värvitud lagede märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 3 (ISO 11998). Laed (sh lae pind ja ripplae tagune) peavad olema töödeldud tolmuvabaks. Lae konstruktsioonid võib jätta viimistlusmaterjalidega katmata, kuid peab olema töödeldud tolmuvabaks.

2. SISEKLIIMA JA KVJ

Sisekliimaklass

Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN 16798 „Hoonete energiatõhusus . Hoonete ventilatsioon“.

Arvestuslik õhu temperatuur

Talvel +22°C

Suvel +24°C (arvutuslikeks välisõhu parameetriteks +27 C ning 50% RH)

Õhuvahetus

Tsentraalne soojustagastusega ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga. Muutuva kasutuse- või vajadusega ruumides ja süsteemides tuleb hinnata muutuva õhuvahetusega süsteemi otstarbekust. Suvisel perioodil sissepuhke õhk jahutatav, talvisel perioodil soojendatav.

Õhuhulgad

Õhuhulgad määrata vastavalt standardile EVS906 „Mitteeluhoonete ventilatsioon“.

Maksimaalne õhuliikumiskiirus töötsoonis

0,19 m/s

Jahutus

Tsentraalne vabajahutusega vesi-jahutussüsteem, ruumides jahutustalad või ventilaatorkonvektorid (sh otseaurustusega süsteemid).

Küte

Tsentraalne küttesüsteem: radiaator/ põrandküte

Ruumi temp. reguleerimine

Kütte ja jahutuse ühtne reguleerimine läbi hooneautomaatika tsentraalselt ning ruumipõhiselt lokaalselt. Süsteem peab vältima kütte ja jahutuse üheaegset tööd. Ruumis on ühtne andur – termostaat, mis võimaldab ruumikasutajal reguleerida ruumi temperatuuri ±2°C. Reguleerimistäpsus (lubatud hälve) ja nulltsoon („surnud tsoon“) ±1°C.

3. VESI-KANALISATSIOON

Puudub

4. TUGEV- JA NÕRKVOOL

TV-ühendus komplekt

2×RJ45; 2×16A, 230V

Koristuspesad

1x16A, 230V - koristamiseks mugavas kohas näiteks ukse juures

Kontoritehnika komplekt

2×RJ45; 2×16A, 230V

Valgustustihedus: vastavalt EVS-EN 12464-1 

5. AKUSTIKA

Helipidavus

Õhumüra isolatsiooniindeks

Vaheseinad ruumide vahel: R’w ≥48 dB

Vaheseinad (ukse ja/või klaasosaga sein): R’w ≥34 dB

Uksed ja klaasseinad: R’w ≥30 dB

Liiklusest põhjust. müra normtase:

LpA,eq,T ; päeval <35 dB(A)

Tehnosüsteemide müratase:

LpA,max <40 dB(A)

Järelkõlakestus:

0.8<1.0s sagedustel 500-2000 Hz.

Nõutava järelkõlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/või seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

Laadi alla...