Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2021

Nõuded ühiskondlike hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

1. SISEVIIMISTLUS

Riietusruumide puhul tuleb arvestada siseviimistluse koormusklassiga RL03, mille nõuded rakenduvad seina- ja laeviimistlusele ning pinnakatetele. 

Sein – Seina pinnad peavad olema kulumis-, pesu- ja pühkimiskindlad. Seinte plaatimata osadel kasutada suure pesemis-, desinfitseerimis- ning kulumiskindlusega, hallitus- ja antibakteriaalsete lisanditega kattevärvi. Värvitud seinte märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 1 (ISO 11998).  

Põrand – Põrandakate peab vastama vähemalt kasutusklassile 34. Põrandakate peab võimaldama pesemist ja desinfitseerimist ja olema libisemis- ja kulumiskindel. Elastsete ja mitmekihiliste põrandakatete põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Libisemiskindlus vähemalt B-klass. Põrandate igapäevane hooldamine peab olema teostatav tavalisel niiskel meetodil.

Lagi –  Värvitud lagede märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 1 (ISO 11998). Laed (sh lae pind ja ripplae tagune) peavad olema töödeldud tolmuvabaks. Lae konstruktsioonid võib jätta viimistlusmaterjalidega katmata, kuid peab olema töödeldud tolmuvabaks. 

2. SISEKLIIMA JA KVJ

Arvestuslik õhu temperatuur

+22°C

Õhuvahetus

Tsentraalne

Õhuhulgad

Õhuhulgad määrata vastavalt standardile EVS906 „Mitteeluhoonete ventilatsioon“. Väljatõmme siirdõhuna WC ja duširuumi uste pilude või helisummutavate omadustega siirdeõhu resti.

Maksimaalne õhuliikumiskiirus töötsoonis

0,20 m/s

Jahutus

Puudub

Küte

Kütteks põrandküte, vajadusel radiaatorküte. Eelistama peab veekütet. Kütmine peab olema võimalik ka hoone muude osade kütte väljalülitamisel.

Ruumi temp. reguleerimine

Põrandkütte reguleerimine põrandaanduriga.

3. VESI-KANALISATSIOON

Ruumi põrandasse tuleb ette näha roostevabast terasest restkaanega trapp.

4. TUGEV- JA NÕRKVOOL

Pistikupesad

1×16A 230V - vastavalt föönide arvule

1×16A 230V - koristuspesa

Valgustustihedus vastavalt EVS-EN 12464-1

5. AKUSTIKA

Helipidavus

Lähtuvalt riietusruumiga piirnevatele ruumidele kehtestatud nõuetest.

Liiklusest põhjust. müra normtase:

LpA,eq,T päeval <35 dB(A)

Tehnosüsteemide müratase:

LpA,max <40 dB(A)

Laadi alla...