Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2021

Nõuded ühiskondlike hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

1. SISEVIIMISTLUS

WC-ruumide puhul tuleb arvestada siseviimistluse koormusklassiga RL03, mille nõuded rakenduvad seina- ja laeviimistlusele ning pinnakatetele. 

Sein – Seina pinnad peavad olema kulumis-, pesu- ja pühkimiskindlad. Seinte plaatimata osadel kasutada suure pesemis-, desinfitseerimis- ning kulumiskindlusega, hallitus- ja antibakteriaalsete lisanditega kattevärvi. Värvitud seinte märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 1 (ISO 11998). 

Põrand – Põrandakate peab vastama vähemalt kasutusklassile 34. Põrandakate peab võimaldama pesemist ja desinfitseerimist ja olema libisemis- ja kulumiskindel. Elastsete ja mitmekihiliste põrandakatete põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandaplaadid peavad olema libisemiskindlad. Käsiduššiga ruumides peab põranda kalle olema i=0,01 trapi suunas, kuid osades kohtades ruumis võib kalde ka ära jätta (näiteks WC-poti all). Põrandate igapäevane hooldamine peab olema teostatav tavalisel niiskel meetodil.

Lagi – Värvitud lagede märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 1 (ISO 11998). Laed (sh lae pind ja ripplae tagune) peavad olema töödeldud tolmuvabaks. Lae konstruktsioonid võib jätta viimistlusmaterjalidega katmata, kuid peab olema töödeldud tolmuvabaks.

2. SISEKLIIMA JA KVJ

Arvestuslik õhutemperatuur

Talvel +22°C

Suvel -

Õhuvahetus

Kompensatsiooniõhk osaliselt või täielikult siirdõhuna läbi uksealuse pilu või helisummutavate omadustega siirdeõhu resti.

Õhuhulgad

Õhuhulgad määrata vastavalt standardile EVS906 „Mitteeluhoonete ventilatsioon“.

Jahutus

Puudub

Küte

Tsentraalne küttesüsteem: radiaator/põrandküte.

Ruumi temp. reguleerimine

Radiaatoritele peavad olema paigaldatud termostaatventiilid temperatuuri reguleerimiseks.

3. VESI-KANALISATSIOON

Ruumi põrandasse tuleb ette näha kuivamisel isesulguva haisulukuga trapp äravooluga min. Ø50mm, kui ruumis on kolm või rohkem sanitaartehnika seadet. Kõik trapid peavad olema ühiskondlikku ruumi sobivad, roostevabast või happekindlast terasest restkaante ja nende tugiraamidega.

Kasutatakse kangsegisteid või vandalismikindlaid kontaktivabu elektroonseid segisteid. Kasutada veesäästlikke lahendusi. Pissuaarid varustatakse pissuaarikraanide või elektrooniliste pissuaarikraanidega. NB! Kontaktivabade elektroonsete segistite-kraanide kasutamine tuleb iga kord eelnevalt tellijaga kokku leppida.

Valamud peavad olema ülevooluga. Üksikutes WC-poti ja bideedušiga valamutega boksides võib valamu äravoolu juhtida ka trappi valamu all (plastiktoru pole lubatud). Viimane ei pea sellisel juhul omama isesulguvat haisulukku.

4. TUGEV- JA NÕRKVOOL

Pistikupesa

1×16A 230V - peegli lähedal

Pistikupesa

1×16A 230V - kätekuivatile – vajadus kuulub täpsustamisele

Valgustustihedus vastavalt EVS-EN 12464-1

5. AKUSTIKA

Helipidavus

Lähtuvalt WC-ruumidega piirnevatele ruumidele kehtestatud nõuetest.

Liiklusest põhjust. müra normtase: LpA,eq,T päeval <35 dB

Tehnosüsteemide müratase: LpA,max <40 dB(A)

Siirdeõhurest

Lähtuvalt uksele/seinale kehtestatud dB nõuetest

Laadi alla...