Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2021

Nõuded ühiskondlike hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Auditooriumi vajadus tuleneb konkreetsest ruumiprogrammist. Koolide puhul on õppeprotsessis vajadus korraldada teatud ainete loenguid paralleelselt mitmele klassile. Auditoorium on eelkõige loengute läbiviimiseks suurematele õpperühmadele (nt riigigümnaasiumite puhul minimaalselt 106 istekohta). Auditooriumi projekteerides tuleb arvesse võtta ruumi paindlik kasutamine. Auditooriumi võib projekteerida nii tasapinnalisena kui ka tõusva põrandaga. Tõusuga auditooriumi ridadevaheliseks tõusuks on 150-300mm. Auditoorium peab olema varustatud audio-visuaalse tehnikaga ja ekraanidega. Sõltuvalt auditooriumi suurusest ja otstarbest tuleb auditooriumisse ette näha helivõimendussüsteem. Auditooriumis peavad olema pimendavad aknakatted. 

Aula on auditooriumi esinduslikum versioon, ning selle projekteerimine on otstarbekas suuremates koolides. Aulas viiakse läbi nt aktuseid, mis tõttu võib aula olla projekteeritud osana rekreatsioonialast ning olla osa kooli avatud alast. Aulasse tuleb ette näha helivõimendussüsteem ning prožektorid koos stangedega. Aula peab olema varustatud audio-visuaalse tehnika ja ekraanidega. Aulat võib projekteerida kombineeritult teiste ruumidega nt alg- ja põhikoolides võib aula funktsiooni ühendada spordisaaliga.

1. SISEVIIMISTLUS

Auditooriumite puhul tuleb arvestada siseviimistluse koormusklassiga RL03, mille nõuded rakenduvad seina- ja laeviimistlusele ning pinnakatetele. 

Sein – Seina pinnad peavad olema kulumis-, pesu- ja pühkimiskindlad. Värvitud seinte märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 1 (ISO 11998). 

Põrand - Põrandakate peab vastama vähemalt kasutusklassile 34. Põrandakate peab võimaldama pesemist ja desinfitseerimist ning olema libisemis- ja kulumiskindel. Elastsete- tekstiil- ja mitmekihiliste põrandakatete põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele.

Lagi – Värvitud lagede märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 3 (ISO 11998). Laed (sh lae pind ja ripplae tagune) peavad olema töödeldud tolmuvabaks. Lae konstruktsioonid võib jätta viimistlusmaterjalidega katmata, kuid peab olema töödeldud tolmuvabaks.

2. SISEKLIIMA JA KVJ

Sisekliimaklass

Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN 16798 „Hoonete energiatõhusus . Hoonete ventilatsioon“.

Arvestuslik õhutemperatuur

Talvel +22°C

Õhuvahetus

Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul muutuva õhuhulgaga.

Õhuhulgad

Õhuhulgad määrata vastavalt standardile EVS906 „Mitteeluhoonete ventilatsioon“.

Max õhuliikumine töötsoonis

0,20 m/s

Jahutus

Kevad/sügise ülekuumenemise vältimiseks kasutada erinevaid passiivseid meetmeid. Äärmisel vajadusel kooskõlastatult tellijaga kasutada ventilatsiooniõhu jahutust või teisi jahutuslahendusi.

Küte

Tsentraalne küttesüsteem: radiaatorküte/ põrandküte

Ruumi temp. reguleerimine

Ruumi kütte reguleerimine läbi ruumi regulaatori, mis on ühendatud hooneautomaatikasüsteemiga. Termostaat peab võimaldama kasutajal reguleerida ruumi temperatuuri ±2°C. Reguleerimistäpsus (lubatud hälve) töötsoonis mitte halvem kui ±1°C.

3. VESI-KANALISATSIOON

Valamute vajadus vastavalt ruumiprogrammile.

4. TUGEV- JA NÕRKVOOL

TV/tahvel/projektor ühendus töökohaga

4×RJ45; 4×16A, 230V; 1xHDMI; 1xUSB3.0; 3,5’’ audio

(2xRJ45 TV jaoks, 2xRJ45 võrgu jaoks)

Pistikupesad

2×16A, 230V- 3m vahedega

Koristuspesa

1×16A, 230V- ukse juures ja 12m vahedega

Valgustustihedus

Vastavalt standardile EVS-EN 12464-1

Tahvlil tuleb vältida peegeldusräigust. Valgustustugevus peab olema reguleeritav (dimmerdatav).

Aula lavapiirkonna valgustus tuleb lahendada vastavalt lähteülesandele ning tulenevalt ruumi ja lava eripäradest.

5. AKUSTIKA

Helipidavus

Õhumüra isolatsiooniindeks

Vaheseintel: R’w ≥55 dB

Uksed üldkasutatavate ruumide vahel: R’w ≥37 dB

Uksed auditooriumi/aula ja õppeklassi vahel: R’w ≥50 dB

Taandatud löögimürataseme indeks:

Ln,w ≤48 dB

Liiklusest põhjust. Müra normtase:

LpA,eq,T päeval <35 dB(A)

Tehnosüsteemide müratase:

LpA,max <35 dB(A)

Järelkõlakestus:

vastavalt eriprojektile

Auditoorium: Nõutava järelkõlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/või seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.
Aula: Sõltuvalt võimendussüsteemi valikust, tuleb lahendada saali akustika. Igal juhul tuleb teatud ruumi mahus summutada seinu ja/või lage.

Laadi alla...