Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2021

Nõuded ühiskondlike hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Raamatukogu projekteerimisel tuleb eriti väiksemates asulates paiknevates hoonetes silmas pidada kogu asula ja ümbruskonna vajadusi. Võimalusel kaaluda kohaliku omavalitsuse ja hoone raamatukogu ühendamist. 

Mahuliselt peaks raamatukogu paiknema nii, et raamatukogus oleks kaks eraldi sissepääsu - üks hoone poole pealt ja teine avalik. Avaliku sissepääsu juures peab olema info -ja teeninduslaud ning elektroonilised otsinguarvutid. Kui see ei ole võimalik, peab akendele ette nägema päikest varjavad välised žalusiid vm arhitektuurselt sobivad elemendid. Raamatukogu lugemissaalide projekteerimisel tuleb ette näha suuremad klaasipinnad. Projekteerimisel tuleb silmas pidada iseseisva töö võimalusi. Juhul kui tegu on avalikkusele ligipääsetava raamatukoguga, peavad avaliku osa juures paiknema tualettruumid (millest üks peab olema inva varustusega). Vajadusel nähakse ette eraldi kinnine fondihoidla. 

Raamatukogu peaks vähemalt põhikooli osas olema nn. pikapäevarühma ruum, kus on võimalik teha nii iseseisvat kui grupitööd. Vajadusel võib grupitöö ruume olla mitu, mida on võimalik kasutada ka õpetajate nõupidamiste tarbeks vms. Raamatukogu suurusest lähtudes võib kooli ja avaliku osa lugemissaali projekteerida eraldi ruumidena.

1. SISEVIIMISTLUS

Raamatukogu puhul tuleb arvestada siseviimistluse koormusklassiga RL03, mille nõuded rakenduvad seina- ja laeviimistlusele ning pinnakatetele. 

Sein – Seina pinnad peavad olema kulumis-, pesu- ja pühkimiskindlad. Värvitud seinte märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 1 (ISO 11998). 

Põrand - Põrandakate peab vastama vähemalt kasutusklassile 34. Põrandakate peab võimaldama pesemist ja desinfitseerimist ning olema libisemis- ja kulumiskindel. Elastsete- tekstiil- ja mitmekihiliste põrandakatete põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. 

Lagi – Värvitud lagede märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 3 (ISO 11998). Laed (sh lae pind ja ripplae tagune) peavad olema töödeldud tolmuvabaks. Lae konstruktsioonid võib jätta viimistlusmaterjalidega katmata, kuid peab olema töödeldud tolmuvabaks.

2. SISEKLIIMA JA KVJ

Sisekliimaklass

Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN 16798

Arvestuslik õhutemperatuur

Talvel +22°C

Õhuvahetus

Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga

Õhuhulgad

Õhuhulgad määrata vastavalt standardile EVS906 „Mitteeluhoonete ventilatsioon“.

Max õhuliikumine töötsoonis

0,25 m/s

Jahutus

Kevad/sügise ülekuumenemise vältimiseks kasutada erinevaid passiivseid meetmeid. Äärmisel vajadusel

kooskõlastatult tellijaga kasutada ventilatsiooniõhu jahutust.

Küte

Tsentraalne küttesüsteem: radiaatorküte/ põrandküte

Ruumi temp. reguleerimine

Ruumi kütte reguleerimine läbi ruumi regulaatori mis on ühendatud hooneautomaatikasüsteemiga. Termostaat peab võimaldama kasutajal reguleerida ruumi temperatuuri ±2°C. Reguleerimistäpsus (lubatud hälve) töötsoonis mitte halvem kui ±1°C.

3. VESI-KANALISATSIOON

Puudub

4. TUGEV- JA NÕRKVOOL

Arvuti töökoha komplekt

2×RJ45; 4×16A, 230V

TV/tahvel/projektor ühendus töökohaga

4×RJ45; 4×16A, 230V; 1xHDMI; 1xUSB3.0; 3,5’’ audio

(2xRJ45 TV jaoks, 2xRJ45 võrgu jaoks)

Koristuspesa

1×16A 230V, iga 12m tagant

Valgustustihedus: vastavalt standardile EVS-EN 12464-1

5. AKUSTIKA

Helipidavus

Õhumüra isolatsiooniindeks

Vaheseintel: R’w ≥55 dB

Uksed üldkasutatavate ruumide vahel: R’w ≥40 dB

Uksed raamatukogu ja õppeklassi vahel: R’w ≥50 dB

Taandatud löögimürataseme indeks:

Ln,w ≤48 dB

Liiklusest põhjust. Müra normtase:

LpA,eq,T päeval <35 dB(A)

Tehnosüsteemide müratase:

LpA,max <35 dB(A)

Järelkõlakestus:

<0.8s sagedustel 125-2000Hz

Nõutava järelkõlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/või seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

Laadi alla...