Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2021

Nõuded ühiskondlike hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Võimla projekteerimisel tuleb lähtuda eelkõige kooli suurusest, samuti võimla kasutamisest koolivälisel ajal. Võimla ehitamine ainult kooli oma kasutuseks ei ole majanduslikult otstarbekas. Juhul, kui seda väiksemas mahus teha, tuleb võimla ja aula funktsionaalselt ühendada. Reeglina tuleb võimla projekteerida eraldi ehitusmahtu. Võimla kompleks peab olema iseseisavalt kasutatav. Võimla alla õpperuume projekteerida ei tohi, küll aga riietusruume ja teisi liikumisega seotud ruume (aeroobikasaal, jõusaal, maadlussaal jne.) Kõikides saalides tuleb põrandale märkida projektis ette nähtud väljakute jooned ja paigaldada põrandatesse vastavad postide jm. kinnituselemendid. Üle 450m² suuruste saalide projekteerimisel on soovitav näha ette saali jagamine vahevõrguga kaheks.

1. SISEVIIMISTLUS

Võimla puhul tuleb arvestada siseviimistluse koormusklassiga RL03, mille nõuded rakenduvad seina- ja laeviimistlusele ning pinnakatetele. 

Sein – Seina pinnad peavad olema kulumis-, pesu- ja pühkimiskindlad. Värvitud seinte märghõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998). Võimla seinad ja/või lagi peavad olema osaliselt kaetud akustilise materjaliga.

Põrand – Põrandakate peab vastama vähemalt kasutusklassile 34.  Elastsete ja mitmekihiliste põrandakatete põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandaks peab olema pindelastne või kombineeritud sportpõrand klassiga „A” või „C” (EN 14904), mis toetub spetsiaalsete kummipuhvritega laagidele ning mille katteks on kas massiivparkett, laudpõrand või muu nõuetele vastav sportkate. Olemasolevale aluspinnale paigaldatav punktelastne spordikate peab kuuluma klassi „P” (EN14904) ning selle sammulöögi summutus peab olema minimaalselt 37% (EN 14808). Punktelastne põrand ei sobi paljude pallimängude võistlustasemeks ja kõrgtasemeks vaid harrastusspordiks. Võimla põrandakate peab olema hõlpsasti hooldatav, kuid samas piisava haardeteguriga. 

Lagi – Värvitud lagede märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 3 (ISO 11998). Võimla laed peavad olema töödeldud tolmuvabaks olenemata viimistlusmaterjalist. 

2. SISEKLIIMA JA KVJ

Sisekliimaklass

Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN 16798 „Hoonete energiatõhusus . Hoonete ventilatsioon“.

Arvestuslik õhutemperatuur

Talvel +18°C (spordisaal); +21°C(võimla-aula)

Õhuvahetus

Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul nõudluspõhise õhuvooluhulgaga.

Õhuhulgad

Õhuhulgad määrata vastavalt standardile EVS906 „Mitteeluhoonete ventilatsioon“.

Võimla ventilatsioonisüsteem peab olema kaitstud või selliselt lahendatud, et oleks välditud selle deformeerumine võimla normaalsel kasutamisel.

Maksimaalne õhuliikumine viibimistsoonis

0,20 m/s

Jahutus

Puudub

Küte

Võimla küttetorustik ja küttekehad peavad olema kaitstud või selliselt lahendatud, et oleks välditud nende deformeerumine võimla normaalsel kasutamisel.

Ruumi temp. reguleerimine

Reguleerimine ruumikontrolleriga.

3. VESI-KANALISATSIOON

Võimalusel kaaluda joogifontääni paigaldamist. 

4. TUGEV- JA NÕRKVOOL

Koristuspesa

1×16A, 230V - iga 12m tagant (kaitstud spordivahendi eest)

Pistikupesad tabloodele

2xRJ45; 2x16A, 230V

WiFi pesa

2xRJ45; 2x16A, 230V

Valgustustihedus: vastavalt standardile EVS-EN 12464-1

Võimla valgustus, helindus jms tuleb lahendada vastavalt lähteülesandele ning tulenevalt ruumi ja võimla eripäradest.

5. AKUSTIKA

Helipidavus

Õhumüra isolatsiooniindeks

Vaheseintel: R’w ≥55 dB

Uksed üldkasutatavate ruumide vahel: R’w ≥37 dB

Taandatud löögimürataseme indeks:

Ln,w ≤53 dB

Liiklusest põhjust. müra normtase:

LpA,eq,T päeval <50 dB(A)

Tehnosüsteemide müratase:

LpA,max <40 dB(A)

Järelkõlakestus:

≤2,0s sagedustel 125-2000Hz .

Nõutava järelkõlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/või seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

Akustilise materjaliga kaetud pinna suurus sõltub saali parameetritest. NB! Akustika spetsialisti olemasolul lähtuda akustiku poolt koostatud projektist.   

  • 100-300 m² peab seinas olema 30-50 m² akustilist materjali ja laes 40-50 % põrandapinnast;
  • 300 - 450 m² põrandapinnaga saali puhul peab akustilist materjali seinas olema 20-30m² ja laes 60-80% põrandapinnast;
  • 450- 900 m² põrandapinnaga saali puhul peab akustilist materjali seinas olema 30-50 m² ja laes ca 90% põrandapinnast.

Antud näitajad saalidele on kirjeldatud üldiste soovitustena ja on rakendatavad juhul kui kasutatakse hästi summutavaid materjale. Akustilise materjali paigutamisel ja lahendustes tuleb lähtuda võimla spetsiifikast. Soovitavad on akustilised plaadid paigutada kas perforeeritud või ribiliste materjali taha, et tagada seina piisav tugevus.

Laadi alla...