Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2021

Nõuded ühiskondlike hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

1. SISEVIIMISTLUS

Dokumendihoidla puhul tuleb arvestada siseviimistluse koormusklassiga RL02, mille nõuded rakenduvad seina- ja laeviimistlusele ning pinnakatetele. 

Juhul kui dokumendihoidlat kasutatakse arhiivina, tuleb selle rajamisel lähtuda VV määrusest nr 181 „Arhiivieeskiri“ ja selle redaktsioonidest ning standardist EVS-ISO 11799 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Arhiivi- ja raamatukogumaterjalide hoiunõuded“.

Sein – Seina pinnad peavad olema kulumis-, pesu- ja pühkimiskindlad. Värvitud seinte märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 1 (ISO 11998). 

Põrand – Põrandakate peab vastama vähemalt kasutusklassile 32. Põrandakate peab võimaldama pesemist, desinfitseerimist ja olema libisemis- ning kulumiskindel. Elastsete ja mitmekihiliste põrandakatete põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. 

Lagi –  Värvitud lagede märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 3 (ISO 11998). Laed (sh lae pind ja ripplae tagune) peavad olema töödeldud tolmuvabaks. Lae konstruktsioonid võib jätta viimistlusmaterjalidega katmata, kuid peab olema töödeldud tolmuvabaks

2. SISEKLIIMA JA KVJ

Arvestuslik õhutemperatuur

Talvel +20°C

Õhuvahetus

Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga.

Õhuhulgad

Õhuhulgad määrata vastavalt standardile EVS906 „Mitteeluhoonete ventilatsioon“.

Maksimaalne õhuliikumiskiirus töötsoonis

0,20 m/s

Jahutus, kuivatus, niisutus

Juhul, kui konkreetse dokumendihoidla sisekliimale on erinõudeid, antakse need tellija poolt.

Küte

Kasutatakse üldjuhul õhkkütet, võimalik põrandküte. Õhkküte peab olema filtreeritud.

Ruumi temp. reguleerimine

Paigaldada ruumitermostaat, mis on ühendatud hooneautomaatikaga.

3. VESI-KANALISATSIOON

Puudub. Torustike kulgemine läbi dokumendihoidla ei ole üldjuhul lubatud.

4. TUGEV- JA NÕRKVOOL

Koristuspesa

1x16A, 230V. Koristamiseks mugavas kohas näiteks ukse juures. Iga 12m tagant.

Kontoritehnika komplekt

2×RJ45; 2×16A, 230V. Täpsustatakse projekti käigus

Valgustustihedus: vastavalt standardile EVS-EN 12464-1

5. AKUSTIKA

Helipidavus

Õhumüra isolatsiooniindeks

Vaheseinad ruumide vahel: R’w ≥48 dB

Vaheseinad (ukse ja/või klaasosaga sein): R’w ≥34 dB

Uksed ja klaasseinad: R’w ≥30 dB

Liiklusest põhjust. müra normtase:

LpA,eq,T ; päeval <35 dB(A)

Tehnosüsteemide müratase juhul kui ruumis on töökoht:

LpA,max <40 dB(A)

Järelkõlakestus:

<1.3s sagedustel 500-2000 Hz.

Nõutava järelkõlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/või seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

Laadi alla...