Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2021

Nõuded ühiskondlike hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

1. SISEVIIMISTLUS

Garderoobide puhul tuleb arvestada siseviimistluse koormusklassiga RL03, mille nõuded rakenduvad seina- ja laeviimistlusele ning pinnakatetele. 

Sein – Seina pinnad peavad olema kulumis-, pesu- ja pühkimiskindlad. Värvitud seinte märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 1 (ISO 11998). 

Põrand – Põrandakate peab vastama vähemalt kasutusklassile 34. Põrandakate peab võimaldama pesemist ja desinfitseerimist ja olema libisemis- ja kulumiskindel. Elastsete, tekstiil- ja mitmekihiliste põrandakatete põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandakattematerjali libisemiskindlus peab olema vähemalt R10.

Lagi – Värvitud lagede märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 3 (ISO 11998). Laed, lae pind või ripplae tagune peab olema töödeldud tolmuvabaks. Konstruktiivse lae võib jätta viimistlusmaterjaliga katmata, kuid peab olema töödeldud tolmuvabaks.

2. SISEKLIIMA JA KVJ

Arvestuslik õhutemperatuur

Talvel +20°C

Õhuvahetus

Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga.

Õhuhulgad

Õhuhulgad määrata vastavalt standardile EVS906 „Mitteeluhoonete ventilatsioon“.

Maksimaalne õhuliikumiskiirus töötsoonis

0,25 m/s

Jahutus

Puudub

Küte

Tsentraalne küttesüsteem: põrandküte, selle ebaotstarbekuse korral radiaatorküte.

Ruumi temp. reguleerimine

Paigaldada ruumitermostaat, mis on ühendatud hooneautomaatikaga.

3. VESI-KANALISATSIOON

Puudub.

4. TUGEV- JA NÕRKVOOL

Koristuspesa

1x16A, 230V. Koristamiseks mugavas kohas näiteks ukse juures. Iga 12m tagant.

Arvuti töökoha komplekt, vajadusel

2×RJ45; 2×16A, 230V

TV-ühendus komplekt

2×RJ45; 2×16A, 230V

Valgustustihedus: vastavalt standardile EVS-EN 12464-1

5. AKUSTIKA

Helipidavus

Õhumüra isolatsiooniindeks ja taandatud löögimürataseme indeks lähtuvalt fuajeega piirnevatele ruumidele kehtestatud nõuetest

Liiklusest põhjustatud müra normtase:

LpA,eq,T päeval <40 dB(A)

Tehnosüsteemide müratase:

LpA,max <40 dB(A)

Järelkõlakestus:

<1.3s sagedustel 500-2000Hz.

Ruumi helisummutuse vajadus tuleneb selle asukohast ja kasutatavast garderoobisüsteemist. Juhul, kui ruumis on piisavalt heli summutavaid pindu (mööbel, nagid jms.) lisameetmeid tarvitusele võtta ei ole vajalik. Kui garderoobis kasutatakse lukustatavaid metallkappe, siis on vajalik kas osaline laepindade või ka seinapindade summutamine. Iga konkreetse olukorra kohta koostatakse olukorda arvestav akustiline lahendus

Laadi alla...