Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2021

Nõuded ühiskondlike hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

1. SISEVIIMISTLUS

Köökides tuleb arvestada siseviimistluse koormusklassiga RL06,  mille nõuded rakenduvad seina- ja laeviimistlusele ning pinnakatetele.

Sein – Seina pinnad peavad olema kulumis-, pesu- ja pühkimiskindlad. Seinte plaatimata osadel kasutada suure pesemis-, desinfitseerimis- ning kulumiskindlusega, hallitus- ja antibakteriaalsete lisanditega kattevärvi. Värvitud seinte märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 1 (ISO 11998).

Põrand – Põrandakate peab vastama vähemalt kasutusklassile 34. Põrandakate peab võimaldama pesemist ja desinfitseerimist ning olema libisemis- ja kulumiskindel. Elastsete ja mitmekihiliste põrandakatete põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandamaterjali libisemiskindlus peab olema vähemalt R11. Põrand peab olema veetihe. Põrandate igapäevane hooldamine peab olema teostatav tavalisel niiskel meetodil. Põranda kalle peab olema minimaalselt i=0,01. 

Lagi – Värvitud lagede märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 1 (ISO 11998). Laed (sh lae pind ja ripplae tagune) peavad olema töödeldud tolmuvabaks. Lae konstruktsioonid võib jätta viimistlusmaterjalidega katmata, kuid peavad olema töödeldud tolmuvabaks.

2. SISEKLIIMA JA KVJ

Sisekliimaklass

Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN 16798 „Hoonete energiatõhusus . Hoonete ventilatsioon“.

Arvestuslik õhu temperatuur

Talvel +22°C

Õhuvahetus

Tsentraalne ventilatsioonisüsteem, üldjuhul konstantse õhuhulgaga.

Õhuhulgad

Õhuhulgad määrata vastavalt standardile EVS906 „Mitteeluhoonete ventilatsioon“.

Maksimaalne õhuliikumiskiirus töötsoonis

0,25 m/s

Jahutus

Puudub. Külmutusseadmete olemasolul, määrata nende ruumide jahutuskoormused.

Küte

Tsentraalne küttesüsteem: radiaatorküte/põrandküte

Ruumi temp. reguleerimine

Tegu on eriruumiga ning tellijaga kooskõlastatult on lubatud ka termostaatventiiliga ruumikütte juhtimine.

3. VESI-KANALISATSIOON

Köögi veevarustus ja kanalisatsioon lahendatakse iga kord erilahendusena vastavalt köögiseadmete tarnija poolt antavale ülesandele VK-osa projekteerimiseks. Põrandal kasutatakse roostevabast trappi, äravooluga Ø75…110mm. Katelde tühjendamise trapp peab olema äravooluga Ø100mm ja üleni malmist või roostevabast terasest. Nõudepesumasina äravool peab olema lahendatud plasttrapiga DN110. Kõik trapid varustatakse happekindlast roostevabast terasest (AISI 316)   restkaante ja kaane tugirõngaga. Kööki tuleb paigaldada eraldi veemõõtjad. Köögi heitvetele paigaldatakse rasvapüüdja. Viimase suuruse valikul lähtutakse lisaks arvutuslikele vooluhulkadele ka mõistlikust tühjendamise tsüklist. Tühjendusvälp ei tohi olla lühem kui 1 kord 3 nädala tagant. Rasvapüüdja võimsus ei tohi olla alla 2 l/s. Rasvapüüdja tuleb varustada rasvanivoo-anduriga, mille signaal viiakse välja köögi seinale ja häiresignaal hooneautomaatikasse.

4. TUGEV- JA NÕRKVOOL

Koristuspesa

1×16A, 230V - iga 12m tagant

Kontoritehnika komplekt

2×RJ45; 2×16A, 230V - side ühenduskoht (vajadusel)

WiFi ruuter

2×RJ45

Köögiseadmed eraldi el.kilbis

Avarii väljalülitamise võimalusega

Valgustustihedus vastavalt EVS-EN 12464-1

5. AKUSTIKA

Helipidavus

Õhumüra isolatsiooniindeks: R’w ≥55 dB

Liiklusest põhjust. müra normtase:

LpA,eq,T päeval <40dB(A)

Tehnosüsteemide müratase:

LpA,max <40 dB(A)

Järelkõlakestus:

<1.3s sagedustel 500-2000 Hz.

Nõutava järelkõlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/või seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

Laadi alla...