Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2021

Nõuded ühiskondlike hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

1. SISEVIIMISTLUS

Sööklates tuleb arvestada siseviimistluse koormusklassiga RL04, mille nõuded rakenduvad seina- ja laeviimistlusele ning pinnakatetele. 

Sein – Seina pinnad peavad olema kulumis-, pesu- ja pühkimiskindlad. Seinte plaatimata osadel kasutada suure pesemis-, desinfitseerimis- ning kulumiskindlusega, hallitus- ja antibakteriaalsete lisanditega kattevärvi. Värvitud seinte märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 1 (ISO 11998). 

Põrand – Põrandakate peab vastama vähemalt kasutusklassile 34. Põrandakate peab võimaldama pesemist ja desinfitseerimist ning olema libisemis- ja kulumiskindel. Elastsete ja mitmekihiliste põrandakatete põhiomadused  peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandamaterjali libisemiskindlus vähemalt R9. Põrandate igapäevane hooldamine peab olema teostatav tavalisel niiskel meetodil.

Lagi – Värvitud lagede märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 1 (ISO 11998). Laed (sh lae pind ja ripplae tagune) peavad olema töödeldud tolmuvabaks. Lae konstruktsioonid võib jätta viimistlusmaterjalidega katmata, kuid peavad olema töödeldud tolmuvabaks

2. SISEKLIIMA JA KVJ

Sisekliimaklass

Sisekliimaklass 2 vastavalt standardile EVS-EN 16798 „Hoonete energiatõhusus . Hoonete ventilatsioon“.

Arvestuslik õhu temperatuur

Talvel +22°C

Õhuvahetus

Tsentraalne ventilatsioonisüsteem

Õhuhulgad

Õhuhulgad määrata vastavalt standardile EVS906 „Mitteeluhoonete ventilatsioon“.

Maksimaalne õhuliikumiskiirus töötsoonis

0,25 m/s

Jahutus

Kevad/sügise ülekuumenemise vältimiseks kasutada erinevaid passiivseid meetmeid. Äärmisel vajadusel kooskõlastatult tellijaga kasutada ventilatsiooniõhu jahutust.

Küte

Tsentraalne küttesüsteem: radiaatorküte/põrandküte

Ruumi temp. reguleerimine

Ruumi kütte reguleerimine läbi ruumi regulaatori mis on ühendatud hooneautomaatikaga. Termostaat peab võimaldama kasutajal reguleerida ruumi temperatuuri ±2°C. Reguleerimistäpsus (lubatud hälve) töötsoonis mitte halvem kui ±1°C.

3. VESI-KANALISATSIOON

Sööklasse või selle lähedusse nähakse ette valamud. Nende arv määratakse arhitektuuri projektis. Valamud varustatakse tavaliste kangsegistitega. Kui valamuid on üle 5 või rohkem, paigaldatakse põrandale nende ette trapp. Trapp peab olema roostevabast või happekindlast terasest restkaane, selle tugirõnga ja kuivamisel isesulguva haisulukuga.

4. TUGEV- JA NÕRKVOOL

Koristuspesa

1×16A 230V - iga 12 m tagant

TV-ühendus komplekt

2×RJ45; 2×16A, 230V

Valgustustihedus vastavalt EVS-EN 12464-1, sööklas valgustuse juhtimine hooneautomaatikaga (liikumine, päevavalgus, jne).

5. AKUSTIKA

Helipidavus

Õhumüra isolatsiooniindeks: R’w ≥55 dB

Liiklusest põhjust. müra normtase:

LpA,eq,T päeval <40db (A)

Tehnosüsteemide müratase:

LpA,max <40 dB(A)

Järelkõlakestus:

<1.3s sagedustel 125-2000 Hz.

Nõutava järelkõlakestuse saavutamiseks tuleb ruumide lagedes ja/või seintes kasutada sobivaid akustilisi tooteid/materjale.

Laadi alla...