Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2021

Nõuded ühiskondlike hoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

1. SISEVIIMISTLUS

Tehnoruumide puhul tuleb arvestada siseviimistluse koormusklassiga RL04, mille nõuded rakenduvad seina- ja laeviimistlusele ning pinnakatetele.

Sein – Seina pinnad peavad olema kulumis-, pesu- ja pühkimiskindlad.  Värvitud seinte märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 1 (ISO 11998).

Põrand – Põrandakate peab vastama vähemalt kasutusklassile 34. Põrandakate peab võimaldama pesemist ja desinfitseerimist ja olema libisemis- ja kulumiskindel. Elastsete ja mitmekihiliste põrandakatet põhiomadused peavad vastama EN 14041 normidele. Põrandamaterjali libisemiskindlus peab olema vähemalt R9. Põrand peab olema veetihe. Juhul kui tegemist on ülespööratava põrandamaterjaliga peab ülespööre seintel olema miinimum 10cm. Põranda kalle ruumis on soovitavalt i=0,005…0,01, trappide juures 1m raadiuses i min=0,01.

Lagi – Värvitud lagede märghõõrdekindlus peab olema vähemalt klass 3 (ISO 11998). Laed (sh lae pind ja ripplae tagune) peavad olema töödeldud tolmuvabaks. Lae konstruktsioonid võib jätta viimistlusmaterjalidega katmata, kuid peavad olema töödeldud tolmuvabaks.

2. SISEKLIIMA JA KVJ

Arvestuslik õhutemperatuur

Talvel +17°C

Õhuvahetus

Tsentraalne ventilatsioonisüsteem.

Jahutus

Reeglina puudub. Jahutusvajadus on sõltuv ruumi välispiiretest, asukohast ilmakaarte suhtes ja kasutusintensiivsusest.

Küte

Tsentraalne küttesüsteem: radiaatorküte

Ruumi temp. reguleerimine

Radiaatoritele peavad olema paigaldatud termostaatventiilid temperatuuri reguleerimiseks.

3. VESI-KANALISATSIOON

Ruumi tuleb paigaldada roostevaba terasest valamu sooja-külma veega kätepesuks, mis peab paiknema põrandatrapi lähedal. Äravoolu Ø(min)75mm roostevabast või happekindlast terasest restkaane ja selle tugiraamiga, kuivamisel isesulguva haisulukuga plasttrapiga põrandas.  Vajadust mõõta sooja vee valmistamisele minevat külma vett täpsustatakse projektipõhiselt.

4. TUGEV- JA NÕRKVOOL

Tehnoruumide komplekt

2x16A, 230V; 1x16A, 3x400V

Hoolduseks ja remondiks hästi ligipääsetavates kohtades hoolduspaikade läheduses.

Valgustustihedus vastavalt EVS-EN 12464-1

5. AKUSTIKA

Helipidavus

Lähtuvalt KVJ-VK tehnoruumiga piirnevatele ruumidele kehtestatud nõuetest.

Liiklusest põhjustatud müra normtase: LpA,eq,T päeval <35dB(A)

Tehnosüsteemide müratase: Tehnosüsteemidest tingitud müra tõkestamiseks tuleb rakendada täiendavaid heliisolatsiooni meetmeid tagamaks normatiivse mürataseme piirnevates ruumides.

Laadi alla...